Welkom op de website van Martens Cleaning

Martens Cleaning is uw oplossing voor het inzamelen en verwerken van afvalstoffen, industriële reiniging, scheepsreiniging, rioolwerkzaamheden en het bestrijden van calamiteiten. Tevens is Martens Cleaning sterk in het reinigen en creëren van kruipruimtes. Wij staan 7 dagen per week/24 uur per dag voor u klaar en werken met inachtneming van de hoogste eisen op milieu-, kwaliteits-, arbo- en veiligheidsgebied.

 

Martens Cleaning heeft de beschikking over een zeekade van 200 meter die gelegen is in de Sloehaven, Vlissingen-Oost met directe verbinding naar diep vaarwater. Door deze centrale ligging tussen Rotterdam en Antwerpen zijn wij goed bereikbaar over het water en de weg.

Naast het inzamelen van afvalstoffen werken wij in onze verwerkingsinstallatie afvalolie op tot een bruikbaar product.

 

Bekijk hier ook onze beleidsverklaring.

 

 

Martens was bij de berging aanwezig om er voor te zorgen dat olie uit het wrak zo snel mogelijk van het oppervlaktewater wordt geruimd en op een juiste manier wordt verwerkt.

 

 

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu), vijf Nederlandse havens, de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR), afvalinzamelaars (waaronder Martens Havenontvangstinstallatie), scheepsleveranciers, de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en stichting De Noordzee hebben 10 september 2014 gezamenlijk de Green Deal Scheepsafvalketen getekend.

 

Klik voor meer informatie: Rijk, havens en bedrijfsleven sluiten Green Deal scheepsafval en plastic

 

 

Op maandag 29 september is in de haven van Vlissingen een officiële start gemaakt met de aanleg van de infrastructuur voor de restwarmtekoppeling van Sloewarmte BV.

Klik hier voor het volledige persbericht.