CO2 prestatieladder

CO2 prestatieladder

Martens zoekt voortdurend naar nieuwe mogelijkheden om de CO2-uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en projecten te verminderen. Het verduurzamen is van groot belang voor ons en onze opdrachtgevers. Onder meer met behulp van de CO2 prestatieladder geven we invulling aan deze ambities. Martens streeft er naar het machinepark te vernieuwen met zuinigere auto's, die tenminste voldoen aan de Euro-5 norm. Voor schepen willen we ons conformeren aan de CCR2 emissie eis. Daarnaast worden medewerkers door middel van voorlichting bewust gemaakt dat efficiënt werken bijdraagt om de geformuleerde doelstellingen te bereiken. Ter optimalisatie van transport- en vaarbewegingen wordt er gebruik gemaakt van verschillende  soorten navigatiesystemen. Met behulp van deze systemen beperken we het gebruik van fossiele brandstoffen. Het realiseren van restwarmtekoppeling met Zeeland Refinery zal een aanzienlijke reductie opleveren in het gasverbruik van onze stoomketel.

 

Binnen  de onderneming zijn alle energie stromen inzichtelijk en vastgelegd in de CO2 footprint. Grotendeels worden de emissies veroorzaakt door het brandstofverbruik van de schepen en aardgasverbruik van onze stoomketel. De maatregelen zijn in eerste instantie dan ook gericht op de grootverbruikers, aangezien dit de meeste reductie oplevert. Belangrijke trends in energieverbruik en CO2 uitstoot worden zowel intern als extern gecommuniceerd.

 

Martens Cleaning is aangesloten bij het initiatief ;

"Realisatie restwarmtekoppeling Sloewarmte B.V." Zeeland Seaports, Martens Cleaning en Evides hebben een B.V. opgericht om de koppeling te kunnen realiseren. De restwarmtekoppeling tussen Zeeland Refinery, Martens Cleaning en COVRA levert een flinke bijdrage aan een duurzame Zeeuwse zeehaven door besparingen op het energieverbruik en vermindering van CO2 uitstoot.

 

Martens Cleaning is ook deelnemer aan de "Green Deal Scheepsafvalketen";

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu), vijf Nederlandse havens, de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR), afvalinzamelaars (waaronder Martens Havenontvangstinstallatie), scheepsleveranciers, de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en stichting De Noordzee hebben 10 september 2014 gezamenlijk de Green Deal Scheepsafvalketen getekend.

 

Door de investering in kennis, automatisering, materieel en personeel verwachten wij onze positie de komende jaren verder te kunnen uitbouwen en als een solide, betrouwbare partner voor onze klanten te kunnen blijven opereren.

 

Bijlagen: 

CO2 reductie doelstellingen

CO2 footprint 2013

CO2 Footprint 2014

CO2 Footprint 2015

CO2 Footprint t/m juni 2016

CO2 Footprint 2016

CO2 Footprint t/m juni 2017

CO2 Footprint 2017

CO2 Footprint 2018

Communicatieplan P 020-022

Initiatief  -  Realisatie restwarmtekoppeling Sloewarmte B.V.

Initiatief - Green-deal-scheepsafvalketen

CO2 prestatieladder certificaat

 

 

Martens Havenontvangst-installatie Rotterdam

Eemlandweg 13
Harbournumber 2711
3089 KS Rotterdam
Tel: +31 (0) 113-672210
Fax: +31 (0) 113-352442
info@martenscleaning.nl

Martens Havenontvangst-installatie Vlissingen

Spanjeweg 2
Havennummer 8614
4455 TW Nieuwdorp
Tel: +31 (0) 113-672210
Fax: +31 (0) 113-352442
info@martenscleaning.nl